Bitkisel Üretim     YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ

Çiftliğimize yakın yerlerdeki tarlalarımızda yılda yaklaşık 3000 ton sılajlık mısır üretiyoruz. 

Yonca ve yulaf ekimi yapıyoruz. Zaman zaman tritikale ekimleri yapıp üretimini gerçekleştiriyoruz.