Hakkımızda


2010 Yılında faaliyete başlayan Arya Tarım Hayvancılık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 250 dönüm arazi üzerine hayvancılık ve tarım sektörüne katkı sağlamayı hedeflemiş bir şirket olarak kurulmuştur.

Şirketimizin 250 dönümlük arazisinde hayvansal üretim (Damızlık ve süt üretimi) ve meyve üretimi (badem ve ceviz üretimi) bulunmaktadır. Bu arazi ürerine kurulu 480 sağmal kapasiteye sahip süt işletmelerimizde, 1600 m2 sağımhane ,480 başlık inek, 30 başlık revir ve doğumhane barınağı, 180 başlık dişi damızlık düve barınağı , karantina ahırları, idari binalar, yem ve saman , yonca depoları bulunmaktadır.

Süt kalitesini ve hayvanın verimliliğini etkileyen en önemli girdilerden birisi olan yem bitkisi üretimi ise, işletmemize yakın arazilerde yapılmaktadır.

Kendi üretimimiz olan yem bitkileri , hayvancılık işletmemizde yem hammaddesi olarak kullanılmakta, izlenebilirlik, gıda sağlığı ve güvenliği her noktada sağlanmaktadır.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ
Damızlık üretimi ve süt hayvancılığı işletmelerimizde; doğal koşullarda yemin üretilmesinde , hayvanın sağlığı ve beslenmesi dahil tüm aşamalarda , en üst düzeyde hijyenik koşullarda , standart kalite ve izlenebilirliği sağlayarak , hizmet sunmak, etik kurallar ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde üretim yaparak sektöre değer katmak kalite politikamızdır.

VİZYONUMUZ
Çanakkale ve çevre diğer illerdeki, aynı alanda faaliyet gösteren üreticilere örnek ve destek olacak teknoloji ve standartlarda tarım ve hayvancılığı geliştirip, hayvancılıkla ilgili damızlık faaliyetlerinde büyükbaş hayvan ırkı geliştirilmesine yardımcı olmak ve diğer üreticiler ile işbirliği içinde hareket ederek ilerlemesine destek olmak, Türkiye'de ve dünyada saygın ve tanınır bir marka olmak için çalışmaktayız.

MİSYONUMUZ
Ülkemizde modern koşullarda üretim yaparak tarımsal ürünlerin gelişimine katkıda bulunan ve hayvansal ürünlerdeki yüksek kalite ve sürdürülebilirliğini saygın ve güvenilir bir marka adı altında gerçekleştiren bir firma olmak için çaba sarfetmekteyiz.

 

ÇEVRE

Kaz Dağları eteklerinde konuşlanmış olan işletmemizde üretimin her aşamasında çevreyle uyumlu çalışmaya azami özen gösterilmektedir. Bu çevreci sorumluluk çerçevesinde hayvanlarımızın dışkı ve idrarları toplanarak arıtılıp temiz su ve katı gübre elde edilmektedir. Böylece işletmemiz ihtiyaç duyduüu suyun bir kısmını kendi hayvanlarının dışkı ve idrarlarından elde ederek hem doğayı kirletmemekte hem de kendi ekosistemi içerisinde kendi ihtiyacı temiz suyunu üreterek doğaya yük olmayıp aksine sürdürülebilir temiz çevre anlayşına katkıda bulunmaktadır.

İşletmemiz katı ve sıvı atık yönetiminde ulaştığı bu başarıyı bölgedeki rüzgar enerjisi potansiyelini de kullanarak gelecekte kendi ihtiyacı olan yenilenebilir enerji üretmeyi de amaçlamaktadır.Çiftliğimiz Türkiye'de şuanda atık su ve temiz su arıtma tesisleri olan belki de tek çiftliktir.