Hayvansal Üretim     DAMIZLIK ÜRETİMİ

DAMIZLIK

İşletmemizin kuruluşundaki çekirdek sürümüzü Orta Avrupa kökenli Holstein ırkı oluşturmaktadır.Suni tohumlama uygulamları ile çekirdek sürümüzü her yıl ortalama %20 oranında kendi ürettiğimiz gebe düvelerimizle yenilemekte olup tamamen kendi özkaynaklarımızla yurtiçi veya yurtdışından işletmemize yeni damızlık getirilmeden işletmedeki üstün genetik potansiyeli arttırma çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Uzun vadeli hedef olarak gebe düve üretimine devam ederek ülkemizin bu amaçla soykütüğü kayıtları titizlikle tutulmakta yine üstün verim yönünden genetik potansiyelleri ıspatlanmış yerli ve yabancı boğa spermalarıyla işletmemizde genetik ıslah çalışmaları devam etmektedir. İşletmemiz enfeksiyöz kökenli yavru atma olayları bakımından tamamen temiz olup bu hastalıkardan arınma yönünden yetkili kurumlara başvurular çok yakın bir gelecekte yapılacaktır. İşletmemiz doğum gebe kalma aralığı, buzağılama aralığı gibi parametreler yönünden dünya standartlarına göre optimal seviyededir.İşletmemizin bu alandaki başarısının kızgınlık takibinin pedometre sistemiyle yapılması, hayvan refahının yeterince iyi olması, teknik personelin uyumlu çalışması ve üreme sorunu olan hayvanlara erken müdahele edilmesi, işletmede gebelik muayenelerinin ultrasonla çok erken yapılması, enfeksiyonlar ve metabolik parametreler yönünden düzenli taranmasından kaynaklandığı düşünülebilir.

Damızlık olarak ayırdığımız  düvelerimizin  en uygun ithal ve yerli düve spermaları ile suni tohumlaması yapılmakta ve gebelenmektedir. Ayrıca düzenli olarak  IBR-BVD Marker, Brucella, Şap, Mastit aşıları, Klostridial karma aşıları, Parazit aşıları uygulanıp, rapelleri takip edilmektedir.

Damızlık olarak ayrılan dişi buzağılarımız anne ve anneanne süt verileriyle birlikte boğanın genetik yapısı da dikkate alınarak seçilmektedir.