Hayvansal Üretim

HAYVAN SAĞLIĞI
Hayvan sağlığı konusunda sürü hekimliği ve koruyucu hekimliğin ön planda tutulduğu işletmemizde, sürü sağlığı aşılama ve metaflaksi programıyla veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık personelimiz tarafından tüm hayvanlarımız gerektiğinde işletme içerisindeki 30 büyükbaş hayvan kapasiteli revire ayrılmakta ve tedavi süresince kontrol altında tutulmaktadır.


İşletmemizde sorumlu veteriner hekimlerimiz tarafından uygulanan tüm sağlık uygulamaları ve tedaviler sürü yönetim programına kaydedilmekte ve bu sayede kullanılan ilaçların yasal arınma sürelerinin takibi mümkün olmaktadır.


NEDEN BAYRAMİÇ
Çiftliğimizin kurulu bulunduğu Bayramiç bölgesi; sıcaklık, nem ve rüzgar açısından hayvancılık için uygun bir bölgedir. Zemini taşlık ve sert olup, taban suyu seviyesi elverişlidir.


Tarımsal bîr bölge olmasından dolayı gübre yönetiminde doğal avantajları olan bir konumdadır. Ayrıca, kaba yem üretim ve tedariğine uygun bir bölgedir.
50 dönüm arazi üzerinde kurulu tesisimizde, hayvan barınaklarımız kaliteli ve süt üretimine uygun olacak şekilde yarı açıktır.


HİJYEN
İşletmemizdeki hijyen hedefi, optimal verimliliği sağlamak ve hayvan refahı ilkelerini yeterli düzeyde uygulamaktır. İşletmemizde hijyen; temizlik, dezenfeksiyon ve hastalıklardan korunma amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır. Koruyucu hijyen uygulamaları ve temizlik, hayvanlar üzerindeki enfeksiyon olasılığını en aza indirmektedir.

Koruyucu hijyen uygulamaları, araç ve gereçlerin hijyeni, bireysel hijyen, hayvan barınaklarının hijyeni, sürü hijyeni ve sağımhane hijyeni faaliyetleri olarak gerekli tedbirler alınıp, hayvanlar üzerindeki hastalık riskinin azaltılmasını ve hastalıkların işletme içinde yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla titizlikle uygulanmaktadır ve hijyen için gerekli her türlü donanım çiftlikte bulunmaktadır.

HOLSTEIN
Holstein sığır ırkı, dünyada yayılımı en geniş olan, süt ve et verimi amacıyla yetiştirilen bir kültür ırkıdır. Anavatanı Hollanda ve Kuzey Almanya'dır. Bu iri yapılı ırk tam bir sütçü kapasiteye sahiptir ve yeryüzündeki mevcudu 100 milyondan faladır. Bazı Avrupa ülkelerinde et üretimi amacıyla da kullanılmaktadır.

  • Dişileri ortalama 500-600 Kg, erkekleri ortalama 700 Kg'dır.
  • Dişileri laktasyonda 8-12 ton süt verir
  • Sütlerindeki yağ oranı ortalama %3,5-4,5 civarındadır.
  • Yavru doğum ağırlıkları 27-40 Kg arası değişmektedir.
  • Sağlam bir kemik yapısı vardır.
  • Uzun ve belirgin süt damarları vardır.
  • Memeleri şişkin ve büyüktür.

 

SÜT ÜRETİMİ
DAMIZLIK ÜRETİMİ